Yhdistyksen tietosuojaseloste

8.6.2018

YHDISTYKSEN TIETOSUOJASELOSTE

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5.2018.  Se koskee myös yhdistystämme seuraavien seikkojen osalta, joista hallitus vastuullisena toimijana ilmoittaa tässä jäsenkirjeessä.

- Yhdistys pitää jäsenrekisteriä, johon kerätään jäsenen perustiedot – kts. alla. Samat tiedot on myös Aivoliiton rekisterissä. Kun jäsenrekisteri tänä vuonna siirtyy myös Aivoliiton ylläpidettäväksi, Etelä-Karjalan AVH-yhdistys ja Aivoliitto jatkavat v. 2008 solmittua sopimusta jäsenten tietojen suojaamisesta.

- AVH-yhdistys käyttää jäsentensä tietoja vain yhdistyksen sisäisiin tarkoituksiin eikä luovuta niitä millekään ulkopuoliselle taholle.

- Yhdistyksessä tietoja käsittelee jäsensihteeri ja hänen lisäkseen on oikeus päästä jäsenluetteloon puheenjohtajalla ja kotisivuvastaavalla.

- Jäsenen oikeutena on tietää edellä mainitut seikat sekä se,  mitä jäsentieto sisältää.

Jäsentieto sisältää nimen, syntymäajan, puhelinnumeron, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja jäseneksi liittymisvuoden.

- Sähköpostilista sisältää vain sähköpostiosoitteet.

Em. jäsentietojen sisältö on tietosuoja-asetuksen ja yhdistyslain mukainen.

 

- Jäsentietoa säilytetään jäsenyyden ajan ja jäsenmaksun yhteydessä jäsenyys tarkistetaan vuosittain. Jäsen voi pyytää tietojen poistamista, mikä merkitsee jäsenyyden lopettamista.

- Tapahtumien, retkien ja kerhojen osalta mahdollista osallistujien luetteloa säilytetään yleensä tapahtumaan saakka tai enintään yhdistyksen tilinpäätökseen saakka, jonka jälkeen osallistujaluettelot hävitetään. Yhdistyksen osallistujatilastoinnissa, esim. kerhojen osallistujamäärien yhteydessä,  ei koota osallistujien nimiä.