VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 2019

2.3.2019

  •  
  •  
  • ESITYSLISTA TYÖJÄRJESTYKSEKSI  Etelä-Karjalan AVH-yhdistyksen
  • vuosikokoukseen 2019
  • Aika: torstai 14.3. 2019 klo 17.00 -

Paikka: Korvenkylän Nesteen kokoushuone Imatra

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1§ Kokouksen avaus

2§ Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus sekä osallistujien äänivaltaisuus

3§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2)

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

VARSINAISET KOKOUSASIAT (säännöt 12§)

5§ Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimintakaudelta

6§ Käsitellään hallituksen esittämä tilinpäätös ja tase v. 2018 ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto v. 2018 tilinpäätöksestä

7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja hallinnosta hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8§ Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle.

- Hallituksen esitys: 18 euroa. Perinnän hoitaa Aivoliitto

9§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle

10§ Vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset

- Hallituksen esitys: Kokous- ja toimintapalkkioita ei makseta.

- Koulutuskulut, vertaistoimijoiden ja hallituksen jäsenten sekä muiden toimijoiden kulut maksetaan

laskutuksen mukaan ja matkakorvauksena maksetaan 0,20e/km.

11§ Vahvistetaan tulo- ja menosuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle

12§ Valitaan hallituksen/yhdistyksen puheenjohtaja kuluvalle toimintakaudelle

13§ Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenen tilalle

- Sääntöjen mukaan hallituksesta on erovuorossa kolme varsinaista ja yksi varajäsen.

V. 2018 vuosikokouksessa arvonnan perusteella:

- varsinaisista jäsenistä erovuorossa: Kati Sinkkonen-Kattelus,

Anne Suomalainen ja

Jouni Veijalainen sekä varajäsen Eero Kaukovalta

- kahdeksi vuodeksi valitut: Sirkka Kaukovalta, Maija Kaipia ja

 Niina Suvanto ja varajäsen Anu Hyrkkänen

14§ Valitaan yksi varsinainen tilin- ja toiminnantarkastaja ja henkilö hänen varalleen  

tarkastamaan  yhdistyksen tilejä ja hallintoa

15§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat - tulevia tilaisuuksia:

13.3. Aivoviikon tapahtuna  Imatralla klo 12.30-18.00  

  Imatran hyvinvointiviikko toukokuulla

16§ Kokouksen päättäminen