Etelä-Karjalan AVH-yhdistys vuosikokouksen osallistumislinkki teams tapaamiseen:

12.5.2021 klo 14:40

Kokous pidetään keskiviikkona 12.5. klo 18:00 Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat. Jäsenet tervetuloa. Alla osallistumislinkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdhODhhOWItODgwYy00Y2U3LTg4ODEtZWY3ZjA3ZDczNmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2228d4b587-9668-4269-8ebe-5adf93e6cbb5%22%2c%22Oid%22%3a%22f5d9e302-f712-493c-9fb7-35f72033ca4d%22%7d