Aivoliiton Juttu-tupa tarjoaa vertaistukea ja ryhmätoimintaa afaattisille henkilöille.

10.11.2021

Erityisryhmien kursseja lukuvuonna 2021–2022
 

Afasialla tarkoitetaan erilaisia kielellisiä vaikeuksia, joita voi esiintyä aivovaurion seurauksena. Juttu-tuvissa
harjoitetaan kommunikointia ja vuorovaikutustaitoja tutussa ryhmässä teemakeskusteluilla,
pelaamalla sekä taiteen avulla. Välillä kahvitellaan. Aivoliitto tukee valtakunnallisesti Juttu-tupien
toimintaa mm. perehdyttämällä ohjaajia tehtävään. Kevään Juttu-tupa käynnistyy 10.1. ja
kokoontuu opistotalolla maanantaisin klo 9.30–12.15. Ryhmää ohjaa FM Kaija Torri. Lisätietoa
kurssista: https://opistopalvelut.fi/ekko/course.php?l=fi&t=8668